ติดต่อเรา

ที่ตั้ง
โรงเรียนบ้านนาบอน
ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
E-mail : nabol@loei1.go.th

โรงเรียนบ้านนาบอน


Comments